Praktijk voor Osteopathie Saskia van Kempen

Swalmen en Echt

Corona virus

De praktijk voor Osteopathie is open!

 

Zaterdag 18/12/2021

Nieuwe lockdown, Osteopathie praktijk blijft open
WKKGZ grens blijft gehanteerd!

Het kabinet heeft besloten tot een strenge lockdown die tot tenminste 14 januari zal duren.

Bij de vorige lockdown werd de lat voor wat een medisch-contactberoep is gelegd bij de wet BIG. Hierdoor moesten o.a. osteopathie praktijken sluiten.

Volgens de laatste officiele beschrijving wat nu verstaat wordt onder niet medisch-contact beroeps staat in de Staatscourant van 12 november jl. te lezen:

Onder locaties voor niet-medische contactberoepen wordt in elk geval niet verstaan een locatie van een orgaanbieder als bedoeld in de artikel, eerste lid van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Onder dit aangehaalde artikel vallen ook de osteopaten.

Tot op heden hebben we geen ander informatie ontvangen over een andere norm. Dus houden we deze grens aan en mogen er vanuit gaan dat we open blijven.

Het kan zijn dat de situatie nog veranderd, houd u dus de berichtgeving in de gaten.

Natuurlijk houden wij ons aan het hygieneprotocol en andere aanwijzingen van het RIVM

 

· Zowel osteopaat als patient maken gebruik van een mondkapje.

· Mocht u zich ziek voelen of last hebben van: grieperig gevoel, hoesten, niezen, kortademigheid en/of koorts en zeker als u in het risicogebied bent geweest of mogelijk contact hebt gehad met iemand die besmet is of in een risicogebied is geweest neem dan contact op met mij om uw afspraak te verplaatsen, dit kan via de mail, whatsapp of telefonisch. 

· Om het contact van u met eventuele andere patienten tot een minimum te beperken willen wij u niet in de wachtkamer laten wachten. Daarom hebben wij een buffertijd tussen de patienten ingepland van ongeveer 10 a 15 minuten. Wij hebben echter hierbij ook uw medewerking nodig.

· Komt u zoveel mogelijk stipt op tijd. Indien u te vroeg komt, blijft u dan zolang in uw auto of buiten wachten tot kort voor uw daadwerkelijke afspraak. Komt u te laat, dan zal de behandeling ingekort worden om de tijdsbuffer te handhaven.

Gelieve:

· EEN GROTE (BAD)HANDDOEK EN EEN MONDKAPJE MEE TE NEMEN

· handen te wassen met daarvoor aanwezige handgel,

· met zo min mogelijk aantal personen de praktijk te bezoeken,

· bij voorkeur contactloos te betalen.

 

 

Prinses Julianastraat 3

6071 ES  Swalmen

 

Tuinstraat 46

6101 CJ  Echt

 

06-25034423

 

contact@osteoinfo.nl

 

KvK 14115403

AGB code 90-028970

 

IBAN:

NL74RABO0167837435